ĐIỀU KIỆN DAP – TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI MUA VÀ NGƯỜI BÁN

Định nghĩa về điều kiện DAP:

DAP (Delivery at Place) tức là Giao hàng tại nơi đến. Theo đó, người bán giao hàng khi hàng hóa được đặt dưới quyền định đoạt của người mua trên phương tiện vận tải và sẵn sàng dỡ tại nơi đến chỉ định. Để đưa hàng hóa đến nơi đến chỉ định thì người bán sẽ phải chịu mọi rủi ro liên quan tới quá trình vận chuyển. Điều kiện này có thể áp dụng cho mọi phương thức vận tải và khi có nhiều phương thức vận tải tham gia.

Các bên nên quy định thật rõ ràng về địa điểm cụ thể tại nơi đến thỏa thuận vì người bán chịu mọi rủi ro cho tới địa điểm đó. Người bán được khuyên là nên ký hợp đồng vận tải đến đúng địa điểm đó bởi vì nếu người bán, theo hợp đồng vận tải phải trả chi phí dỡ hàng ở nơi đến thì người bán không có quyền đòi lại khoản phí này từ người mua, chỉ trừ khi có thỏa thuận khác giữa hai bên.

Điều kiện DAP đòi hỏi người bán làm thủ tục thông quan xuất khẩu (nếu có). Tuy nhiên, người bán không có nghĩa vụ làm thủ tục thông quan nhập khẩu, trả thuế nhập khẩu hoặc làm bất kỳ thủ tục thông quan nhập khẩu. Nếu các bên muốn người bán làm thủ tục thông quan nhập khẩu, trả thuế hoặc các chi phí liên quan đến nhập khẩu thì nên sử dụng điều kiện DDP.

Điều kiện DAP là gì?
Điều kiện DAP là gì?

Trách nhiệm, nghĩa vụ của người mua và người bán khi áp dụng điều kiện DAP

Nghĩa vụ bên bán:

– Giao hàng hóa, hóa đơn thương mại và các chứng từ hàng hóa theo qui định của hợp đồng

– Chịu mọi rủi ro mất mát hoặc thiệt hại cho đến khi hoàn thành việc bàn giao hàng tại điểm giao hàng

– Thuê phương tiện vận tải có thể qua quá trình ký hợp đồng và trả toàn bộ cước phí

– Giao hàng vào thời gian như đã thỏa thuận

– Kí kết và chi trả mọi chi phí cho hợp đồng vận chuyển hàng hóa cho đến điểm đích, nơi mà người mua sẵn sàng dỡ hàng

– Cung cấp cho người mua những chứng từ để người mua có thể nhận hàng tại nơi đến như lệnh phía giao hàng, vận đơn…

– Người bán không có nghĩa vụ trong việc mua bảo hiểm hàng hóa

– Thực hiện việc thông quan xuất khẩu như cung cấp giấy phép XK, trả các chi phí hoặc trả các thứ thuế và các chi phi lien quan đến Xk nếu có

– Các loại chứng từ bắt buộc như hóa đơn thương mại, phếu giao hàng hóa vận đơn đường biển và giấy phép xuất khẩu

– Người bán phải kiểm soát được đầy đủ số lượng, trọng lượng, nhãn hiệu và đóng gói hàng hóa theo đúng quy chuẩn

Nghĩa vụ bên mua:

– Nhận hàng tại nơi đến hoặc địa điểm chỉ định

– Người mua phải trả tiền hàng như đã thỏa thuận theo trong hợp đồng

– Chịu mọi chi phí, rủi ro và tổn thất về hàng hóa kể từ sau khi nhận hàng ở cầu cảng. Nếu người mua không thể thông quan nhập khẩu, không thể thông báo hoặc thông báo sai thời điểm giao hàng thì mọi rủi ro người mua phải gánh chịu

– Không có nghĩa vụ trong việc ký kết hợp đồng với hãng vận chuyển

– Người mua không có nghĩa vụ trong bảo hiểm hàng hóa

Với điều kiện DAP, người bán sẽ chịu đa số các rủi ro liên quan để có thể đưa hàng tới nơi đến đã được chỉ định. Người mua sẽ có quyền yêu cầu người bán hàng vận chuyển hàng hoá tới nơi được chỉ định và bốc dỡ tại địa điểm đó.

 

Bài viết tham khảo:

KPI TRONG CHUỖI CUNG ỨNG VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

LOCAL CHARGES VÀ NHỮNG ĐIỀU CHÚNG TA QUAN TÂM

Hiệu Ứng Bullwhip (Cái Roi Da) Trong Chuỗi Cung Ứng