PHÍ TELEX RELEASE VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ

Khái nhiệm về Telex release?

Telex release hay còn gọi là một hình hình thức giao hàng cho người nhận hàng consignee mà shiper không cần gởi bill gốc cho consignee, nhằm mục đích giúp cho việc nhận hàng được nhanh hơn thuận tiện hơn trong trường hợp người nhận hàng không yêu cầu lấy bill gốc.

Telex release và vai trò của nó:

Nhằm để hãng tàu / fowarder làm Surrender Bill. Tuy nhiên, điều kiện là phải trả lại Bill gốc cho nhà phát hành. Nhưng việc phát hành Surrender Bill sẽ tốn một mức phí mà hãng tàu hoặc nhà phát hành quy định.

Các trường hợp mà người gửi hàng hoặc nhà xuất khẩu sẽ yêu cầu phát hành Telex Release:

  1. Người gửi hàng ở điểm là văn phòng đối tác của người gửi hàng. Nếu Forwarding Global là người gửi hàng được hiển thị trên vận đơn thì họ sẽ gửi hàng đến văn phòng của họ ở nước ngoài và sẽ không yêu cầu vận đơn gốc tại điểm đến.
  2. Người gửi hàng đã không kịp xử lý chứng từ của mình. Điều đó khiến cho khi tàu chở hàng hóa của mình đã đạt hoặc đến đích, các chứng sẽ không đến được người nhận kịp thời.
  3. Trong một số trường hợp thì NVOCC có thể yêu cầu một bản phát hành telex với mục đích họ có thể phát hành vận đơn nhà của họ cho khách hàng của họ
PHÍ TELEX RELEASE VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ
PHÍ TELEX RELEASE VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ

Ưu và nhược điểm của phí Telex Release:

– Ưu điểm:

Phí này sẽ khiến cho việc nhận hàng sẽ thực hiện nhanh hơn, đồng thời vẫn có vận đơn surrender để bổ sung vào thủ tục hợp đồng (nếu có). Trong trường hợp đầu đại lý đã thông báo hàng đến cho consignee hoặc notify party thì người gởi hàng – shiper vẫn có quyền giữ hàng lại.

– Nhược điểm:

Điều chắc chắn không thể tránh khỏi là mất phí. Thông thường khi sử dụng bill surender thì người xuất khẩu cần phải mất thêm chi phí thường thì nằm trong khoảng $25-$30/ Bill.

Telex release có thể hiểu là một phương thức mà hãng tàu ( forwarder ) gọi điện cho đại lý của mình để giải phóng hàng thông qua cuộc điện, đồng thời họ sẽ cấp surrender bill cho shiper gởi hàng. Ngày nay, hãng tàu ( forwarder ) có thể dùng phương thức khác như gửi mail để nhanh hơn và thuận tiện cho việc giải phóng hàng.