Thủ tục hải quan xuất khẩu thuỷ sản đông lạnh

       THỦ TỤC XUẤT KHẨU THỦY SẢN ~ Logeasy

Thủ tục hải quan xuất khẩu thuỷ sản đông lạnh

1.Thủ tục hải quan xuất khẩu truyền thống

Ngoài thủ tục hải quan theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; thực hiện quy định tại Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BTC-BKHCN ngày 31/12/2013 của Bộ Công thương và Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu.

Quy trình thủ tục hải quan truyền thống thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1171/QĐ-TCHQ ngày 15 tháng 6 năm 2009 về việc ban hành quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.

2.Thủ tục hải quan xuất khẩu điện tử

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính. Quy trình thực hiện thủ tục hải quan điện tử thực hiện theo quy định tại Quyết định số 988/QĐ-TCHQ ngày 28 tháng 03 năm 2014 về việc Ban hành quuy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.

Chính sách xuất khẩu thuỷ sản

Căn cứ khoản 2 Điều 31 Thông tư 04/2015/TT-BTC ngày 12/02/2015 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định về việc xuất khẩu không phải xin phép

a) Các loại thuỷ sản không có tên trong danh mục thuỷ sản cấm xuất khẩu tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này, khi xuất khẩu, thương nhân thực hiện thủ tục tại hải quan. Đối với loài thuỷ sản thuộc CITES quản lý thì thực hiện theo quy định của CITES Việt Nam.

b) Các loài thuỷ sản có tên trong Danh mục các loài thuỷ sản xuất khẩu có điều kiện tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này nếu đáp ứng đủ các điều kiện nêu tại Phụ lục này, khi xuất khẩu, thương nhân thực hiện thủ tục tại hải quan. Đối với các loài thuỷ sản thuộc CITES quản lý thì thực hiện theo quy định của CITES Việt Nam.

Đối chiếu Phụ lục 1 và Phụ lục 2 ban hành kèm Thông tư 04/2015/TT-BNNPTNT ngày 12/02/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì mặt hàng hải sâm khô không thuộc Danh mục những loài thuỷ sản cấm xuất khẩu hay xuất khẩu có điều kiện. Do đó, công ty làm thủ tục xuất khẩu như hàng hoá thông thường.

-Căn cứ khoản 1 Điều 4 Thông tư 04/2015/TT-BTC ngày 12/05/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định:

“1.Hàng hoá có tên trong Danh mục động vật, sản phẩm động vật thuộc diện phải kiểm dịch; Danh mục thuỷ sản, sản phẩm thuỷ sản thuộc diện phải kiểm dịch; Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải được kiểm dịch trước khi thông quan theo quy định của pháp luật”.

-Căn cứ Thông tư số 32/2012/TT-BNNPTNT ngày 20/07/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì một số loài cua nước ngọt và cua biển thuộc Danh mục đối tượng kiểm dịch thuỷ sản, sản phẩm thuỷ sản.

 

Xem thêm:

Vận chuyển hải sản bằng đường hàng không

Dịch vụ vận chuyển hàng không Việt nam đi Mỹ giá rẻ