Tập Trung Thúc Đẩy Sản Xuất Kinh Doanh, Tháo Gỡ Khó Khăn Xuất Nhập Khẩu 2023

Tập Trung Thúc Đẩy Sản Xuất Kinh Doanh, Tháo Gỡ Khó Khăn Xuất Nhập Khẩu

Công điện của Thủ tướng Phạm Minh Chính ngày 10/4 nêu rõ tập trung thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu. Các cấp ngành, địa phương được giao tháo gỡ thủ tục hành chính, tiếp cận vốn, điều kiện kinh doanh để hỗ trợ và thúc đẩy tiêu dùng, xuất khẩu, đầu tư.

Tập Trung Thúc Đẩy Sản Xuất Sản Xuất Kinh Doanh, Tháo Gỡ Khó Khăn Xuất Nhập Khẩu 2023
Tập Trung Thúc Đẩy Sản Xuất Sản Xuất Kinh Doanh, Tháo Gỡ Khó Khăn Xuất Nhập Khẩu 2023

Thúc Đẩy Sản Xuất Sản Xuất Kinh Doanh

Công điện gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nêu rõ:

Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục biến động phức tạp, khó lường, tác động, ảnh hưởng tiêu cực đến phục hồi và triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu; ở trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức do chịu tác động kép cả từ các yếu tố bên ngoài và những hạn chế, bất cập nội tại của nền kinh tế.

Vì thế, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cấp ngành, địa phương tháo gỡ khó khăn về thủ tục hành chính, tiếp cận vốn, điều kiện kinh doanh, nợ và thuế, phí. Việc này nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, đẩy nhanh các dự án trọng điểm, thúc đẩy sản xuất và tạo động lực tăng trưởng kinh tế ở cả ba trụ cột đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng.

Bối cảnh xuất nhập khẩu tại quý I 2023

Theo số liệu của Bộ Kế hoạch & Đầu tư, GDP quý I tăng 3,32%; khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 2,52%, dịch vụ 6,79%. Nhưng các ngành công nghiệp lại giảm 0,82% so với cùng kỳ 2021. Lý do, một số ngành công nghiệp chủ lực như dệt may, da giày, đồ gỗ sụt giảm đơn hàng dẫn tới giá trị tăng thêm của công nghiệp và xây dựng giảm 0,4%, làm giảm gần 4,8% vào tăng trưởng chung.

Một số địa phương có chỉ số sản xuất công nghiệp tăng cao, ở chiều ngược lại nhiều địa phương có chỉ số sản xuất công nghiệp tăng rất thấp hoặc giảm do ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, ngành khai khoáng giảm sâu chủ yếu do yếu tố thị trường. Với xu hướng biến động ngày càng phức tạp, khó lường về địa chính trị và địa kinh tế trên thế giới, kinh tế nước ta với độ mở lớn, dự báo đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong thời gian tới, nhất là các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và hoạt động xuất nhập khẩu

Gỉai pháp trước mắt của Chính Phủ

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương phải tích cực chủ động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tập trung chỉ đạo quyết liệt, hướng dẫn xử lý, tháo gỡ khó khăn vướng mắc theo thẩm quyền về pháp lý, về thủ tục hành chính, về tiếp cận vốn, về điều kiện kinh doanh, về thanh khoản ngân hàng, về nợ và thuế, phí, lệ phí… để hỗ trợ doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhất là các dự án lớn, trọng điểm.

Tập Trung Thúc Đẩy Sản Xuất Sản Xuất Kinh Doanh, Tháo Gỡ Khó Khăn Xuất Nhập Khẩu 2023
Tập Trung Thúc Đẩy Sản Xuất Sản Xuất Kinh Doanh, Tháo Gỡ Khó Khăn Xuất Nhập Khẩu 2023

Tháo Gỡ Khó Khăn Xuất Nhập Khẩu

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo rà soát, báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn, đặc biệt là hoạt động sản xuất kinh doanh của các lĩnh vực có đóng góp lớn cho tăng trưởng, các dự án đầu tư xây dựng trọng điểm, các đề xuất và kiến nghị cụ thể…

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp theo dõi, đôn đốc các địa phương chuẩn bị báo cáo; chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan đề xuất phân công và xây dựng kế hoạch làm việc của các Thành viên Chính phủ sau khi có báo cáo nhanh của các địa phương, bảo đảm khoa học, hiệu quả, thiết thực, tránh hình thức, kêu gọi chung chung

Các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, đúng quy định./.

“Biến nguy thành cơ”, tự cường, tự chủ trong lĩnh vực công nghiệp

Cơ bản thống nhất với các phương hướng và nhiệm vụ Bộ Công Thương đã xác định, Thủ tướng yêu cầu trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, Bộ Công Thương cần quán triệt một số quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, điều hành.

Tinh thần “biến nguy thành cơ”, càng áp lực càng phải nỗ lực; lấy nguồn lực bên trong là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định, ngoại lực là quan trọng và đột phá, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy sức mạnh của toàn xã hội.

Tìm hiểu và cập nhật thêm tin tức tại Sinpost Logistics!

Xem thêm:

Vận chuyển tôm đông lạnh từ Việt Nam đi Lào giá rẻ

Đại lý vận tải hàng không từ Hà Nội đi quốc tế uy tín, chất lượng